บทเรียนรู้

wave
แสดง 201 ถึง 250 จาก 320 ผลลัพธ์
การส่ง Email ด้วย Yii Framework 2 ผ่าน SMTP ของ Google

ในบทเรียนรู้นี้มาเรียนรู้การสร้างระบบการส่ง Email แบบใช้ SMTP ของ Google โดยจะต้องมี Account ของ Gmail หรือ สมัครใช้งาน Google Bussiness SMTP คืออะไร อ่านเพิ่มเติมได้ที่  https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol ใช้ SwifMailer ในการส่งสำหรับ Yii Framework 2 มี...

8,222
การสร้าง Captcha ให้กับฟอร์มด้วย CCaptcha

    บ่อยครั้งที่เราจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่มีการกรอกข้อมูลในฟอร์ม เช่น แบบฟอร์มสมัครสมาชิกจะมีช่องให้กรอกตัวอักษรที่อ่านไม่ค่อยออกหรืออ่านค่อนข้างยาก ตัวอักษรเหล่านั้นเรียกว่า Captcha ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการกรอกข้อมูลอัตโนมัติของ Bot หรือ Script ที่จะมีการ Boom เข้ามาในเว็บหรือใน A...

3,151
การซ่อนไฟล์ index.php เมื่อเรียก URL

    การเรียก URL โดยปกติจะเรียก index.php เป็นไฟล์แรกที่ Run เราสามารถซ่อนไฟล์ index.php ได้ โดยใช้คุณสมบัติของ urlManager() โดยจะทำให้สามารถเรียก http://yourweb.com/controller/action เป็นต้น โดยมีการตั้งค่าดังนี้ เพิ่ม 'showScriptName'=>false และ 'caseSensitive'=>...

5,451
การเปลี่ยน site/index เป็น home ใน URL

    สำหรับการเปลี่ยน URL ที่เรียกหน้าหลักของเว็บไซต์นั้นจะช่วยให้สามารถจดจำหน้าหลักได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น ก่อนเปลี่ยนจะเรียกเป็น index.php/site/index ให้เปลี่ยนเป็น index.php/home โดยเปิดไฟล์ protected/config/main.php จากนั้นตั้งค่าดังนี้ เพิ่ม ‘home’=>’site/index&...

3,618
การดึงข้อมูลจากตารางอื่นมาแสดงเป็น Drop Down List

    การนำข้อมูลจากตารางอื่นมาแสดงเป็น Drop Down List นั้นจะค่อนข้างใช้บ่อย เช่น การเพิ่มสินค้าที่ดึงประเภทสินค้ามาเป็นรายการให้เลือก เป็นต้น โดยจะแก้ไขที่ไฟล์ _form.php จากนั้นแสดงผลข้อมูลจะเห็นเป็น Drop Down List ดังนี้

6,268
การสร้าง CKEditor สำหรับ TextArea

    ในการเพิ่มข้อมูล Field ที่เก็บข้อมูลแบบ Text ควรที่จะมี Editor สำหรับเป็นตัวช่วยเขียนเนื้อหา ตัวอย่างเช่นการเขียนบันทึก (Weblog) หากเรามีการกำหนดรูปแบบตัวหนา ตัวเอง ตัวขีดเส้นใต้ หรืออื่นๆ แล้วบันทึกลงในฐานข้อมูล เมื่อมีการดึงข้อมูลมาแสดงผล รูปแบบต่างๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้ก็จะแสดงผ...

4,583
การตรวจสอบเว็บตามมาตรฐาน HTML

เราสามารถตรวจสอบเว็บไซต์ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน HTML หรือไม่ โดยเข้าเว็บไซต์ https://validator.w3.org จากนั้นกรอก URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการตรวจสอบ หากเว็บไซต์มีข้อผิดพลาดระบบจะแจ้งให้ทราบ พร้อมอธิบายและให้แนวทางในการแก้ไข สามารถคลิกขวา View Source เพื่อตรวจสอบ

2,816
การทำ AJAX Validation ใน Yii Framework 2

AJAX Validation เป็นการตรวจสอบข้อมูลโดยการใช้เทคนิค AJAX ตามเหตุการณ์ต่างๆ เช่น เมื่อค่าเปลี่ยน (onChange) หรือเมื่อส่งข้อมูล (onSubmit) ให้ทำการตรวจสอบตาม Rules ที่ได้กำหนดไว้ ดูเรื่อง Validating Input เพิ่มเติมได้ที่ http://www.yiiframework.com/doc-2.0/guide-input-validation.html  ...

7,106
เรียนรู้ระบบ Grid ใน Bootstrap 3

ระบบ Grid ใน Bootstrap 3 การทำงานของระบบ Grid ใน Bootstrap 3 นั้นแสดงได้จากตารางต่อไปนี้   ขนาดเล็กพิเศษ (โทรศัพท์: xs) (<768px) ขนาดเล็ก (แทปเบล็ต: sm) (≥768px) ขนาดกลาง (เดสทอป: md) (≥992px) ขนาดใหญ่ (เดสทอป :lg) (≥1200px)...

6,551
การทำเว็บหลายภาษา Internationalization (I18N) ด้วย Yii Framework 2

หลักการทำงาน Internationalization (I18N) เป็นการออกแบบอย่างหนึ่งในกระบวนการของซอร์ฟแวร์นั่นคือการประยุกต์การใช้งานภาษาต่างในแต่ละภูมิภาค โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านวิศวกรรม ใน Web Application หลักการนี้มีความสำคัญเพราะผู้ใช้งานมาจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่ง Yii ได้รองรับการทำงานนี้ เช่น การแปลง ข้อคว...

10,534
ทำความเข้าใจเส้นทาง (Routing) ใน Yii Framework 2

จาก URL ที่มีการเปิดหรือ request คือ index.php?r=blog/post/index ใน Yii Framework 2 จะมีการจัดการกับ URL ผ่าน request component ดังนี้ blog คือ ชื่อของ Module ซึ่งจะบรรจุอยู่ใน frontend/modules/blog/ post คือ ชื่อของ Controller ซึ่งอยู่ใน module blog จะอยู่ที่ frontend/modules/blog/PostCon...

7,450
หลักการทำงานของ Yii Framework 2 Request Life Circle

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำงานของ Yii Framework 2 ก่อนที่จะไปเขียน Web Application มาศึกษาดูว่ากระบวนการทำงานของ Yii Framework 2 เป็นอย่างไรตั้งแต่ผู้ใช้งาน (User) เรียกหน้า Web Application และ Web Application ตอบสนองไปยังผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้เรียก URL หรือ Route ไปที่ web/index.php?r=si...

12,404
การจัดการกับ Flash Message ใน Yii Framework 2

Flash Message คืออะไร Flash Message คือ ข้อความที่แสดงขึ้นมาแล้วหายไปเมื่อ refresh หน้า Web Application เหมือนกับ Flash ในกล้องถ่ายรูป เช่น เมื่อ Login เข้าสู่ระบบเสร็จแล้วให้แสดงข้อความ ยินดีต้อนรับ จากนั้นเมื่อ refresh หรือเปิดหน้า Web Application หน้าต่อไป Flash Message ก็จะหายไป ใน Yii Fra...

8,772
ทำความเข้าใจ MVC ใน Yii Framework 2

MVC คืออะไร? โมเดล วิว และคอนโทลเลอร์ เป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมซอร์ฟแวร์อย่างหนึ่ง โดยการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของข้อมูล (Model) ส่วนของการประมวลผล (Controller) และส่วนการแสดงผล (View) ในมุมของ Web Application นั้นการออกแบบสถาปัตยกรรม MVC นั้นได้รับความนิยมมากเช่นกัน และใน Yii Framework 2 ก็ไ...

11,837
[ร่าง] การใช้ Eclipse ทำงานกับ Git

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ เมื่อสร้างไฟล์ใหม่

4,893
การเขียนโปรแกรม Upload ไฟล์ด้วย Yii Framework 2

สำหรับการ Upload ไฟล์นั้นแน่นอนว่าเกือบทุก Web Application จะต้องมีการ Upload ไฟล์ ขึ้นไปที่ Server ทั้ง Upload แบบไฟล์เดียวหรือ Upload ทีละหลายๆ ไฟล์พร้อมกัน ในบทเรียนรู้นีเรามาทำความเข้าใจการ Upload ไฟล์ ทั้งทีอยู่ใน actionCreate actionUpdate และ actionView พร้อมทั้งระบบการลบรูปภาพออกจากระบบด้ว...

11,245
การ Commit Project ในเครื่องไปไว้ที่ GitHub กรณีมี Source Code ในเครื่องอยู่แล้ว

ในขั้นตอนนี้เป็นการนำ Project ในเครื่อง ซึ่งเรามี SourceCode อยู่แล้ว นำไปไว้ที่ GitHub สร้าง Project ใน GitHub เข้าเว็บไซต์ www.github.com จากนั้น login  ทำการใส่ชื่อรายละเอียดแล้วกดปุ่ม Create repository เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้าง Project หรือ Repository ใน GitHub.com ขั้...

8,511
การใช้งาน GridView และการปรับแต่งเพิ่มเติมใน Yii Framework 2

coming soon GridView คือ การนำข้อมูลมาแสดงผลแบบตารางที่เราเข้าใจนั่นเอง โดยการเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปของ DataProvider ซึ่งมี 2 แบบด้วยกันนั่นคือ ActiveDataProvider() ซึ่งได้มาจาก ActiveRecord, ArrayDataProvider() ได้มาจากข้อมูลในรูปของ Array และ SQLDataProvider ได้มาจากการใช้คำสั่ง SQL โดยตรง...

13,022
การลงทะเบียน (Register) ไฟล์และสคริป CSS JavaScript (Client Script) ใน Web Application ด้วย Yii Framework 2

ในการพัฒนา Web Application นั้น คงหนีไม่พ้นการนำ CSS และ JavaScript หรือเรียกว่าเป็น Client Script หรือสคริปที่ทำงานฝั่งไคลเอนต์ มาใช้งาน ซึ่งแน่นอน Yii Framework 2 มี Bootstrap(CSS, JS) และ jQuery (JavaScript) มาพร้อม สำหรับการใช้งานนั้นในบทเรียนรู้นี้ เรามาเรียนรู้การนำ CSS และ JavaScrip...

8,013
การสร้าง Drop Down List สำหรับการเก็บข้อมูลแบบ ENUM

    ชนิดข้อมูลแบบ ENUM เป็นการเก็บข้อมูลลักษณะที่กำหนดค่าของข้อมูลไว้ล่วงหน้า อย่างเช่น รายชื่อจังหวัด ชนิดของผู้ใช้งาน เป็นต้น โดยมีการกำหนดลักษณะดังนี้ สร้างไฟล์ protected/components/ZHtml.php class ZHtml extends CHtml { public static function enumItem($mod...

4,404
การปรับ Breadcumb ให้อยู่ในรูปแบบของ Tag ul และ li

    โดยส่วนใหญ่แล้ว Theme ที่มีการพัฒนาขึ้นมานั้นในส่วนของ Breadcumb นั้นจะมีการแสดงผลในแบบ Tag ul และ li โดยปกติแล้วถ้าไม่มีการกำหนดจะแสดงเป็น Tag div ซึ่งจะไม่สามารถใช้กับ Theme ได้ดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนมาใช้ Tag ul และ li ได้ดังนี้ <?php if(isset($this->breadcrumbs)):...

2,284
การเปลี่ยนข้อความ “Home” ใน Breadcumb เป็น “หน้าหลัก”

    Breadcumb หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าป้ายนำทาง โดยการใช้งาน Breadcumb นั้นค่าเริ่มต้นของหน้าหลักของ Application เรานั้นก็คือคำว่า Home ซึ่งเราจะสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ โดยแทนที่คำว่า Home เป็นคำว่าหน้าหลัก โดยเปิดไฟล์ที่เป็น Layout ของ Application เรา ในที่นี้จะใช้ Layout พื้นฐา...

2,304
การ Register Script ที่เป็น JavaScript แบบ Inline

    การ Register Script ลักษณะนี้เรียกว่าเป็นการ Register แบบ Inline โดยหลังจากประมวลผลแล้วจะมีการเขียน Script ลงบนหน้า Application โดยตรงโดยที่ไม่ได้ Link มาเหมือนแบบอื่นๆ โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ <?php Yii::app()->clientScript->registerScript('JS'," $('#lo...

3,584
การ Register ไฟล์ JavaScript และ CSS

    เราสามารถ Register ไฟล์ JavaScript และ CSS ในหน้า Layout และหน้าเว็บของเราได้โดยใช้ Script ดังนี้ การ Register Core Script     เป็นการโหลด Script พื้นฐานโดยตัว Script จะถูกบรรจุอยู่ที่  yii/framework/web/js/source หากต้องการดูว่าสามารถ Register Scrip...

4,009
การสร้างระบบ User Login จากฐานข้อมูล

    สำหรับการสร้างระบบ User นั้นโดยทั่วไปแล้ว User จะถูกเก็บไว้ในตารางในที่นี้คือตาราง users โดยจะมี Model Users เป็นส่วนทำงานกับตาราง users นั่นเอง     การสร้างระบบ Login โดยตรวจสอบข้อมูลจากฟอร์มว่าตรงกันกับฐานข้อมูลนั้นเราจะทำการปรับแก้ไข Class UserIdentity ที่อยู่ใน...

5,947
การสร้าง Criteria ในการ Select ข้อมูล

    Criteria ถือว่าเป็นพระเอกของการ Select ข้อมูลเลยก็ว่าได้ครับ เราสามารถสร้าง Criteria ได้หลายแบบ มาดูตัวอย่างบางส่วนที่จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจเรื่องของ Criteria มากยิ่งขึ้นครับ โดยปกติ เราจะสร้าง Criteria ดังนี้ เป็นการสร้างเงื่อนไข WHERE price > 20 นั่นเอง   $crite...

4,388
เข้าใจ Route ทั้ง 8 แบบบน Slim 3

ใน Slim 3 มีฟังก์ชันที่ใช้รองรับคำร้องขอหลักๆ อยู่ 7 ตัวด้วยกัน แบบ Get  ใช้รองรับคำร้องขอที่มีรูปแบบ get เช่น การเรียกหน้าธรรมดา  ตัวอย่างการใช้งาน $app = new \Slim\App(); $app->get('/books/{id}', function ($request, $response, $args) { // แสดงข้อมู...

4,695
จัดการที่อยู่ของ route ของ Slim 3

ในตอนนี้เราจะสร้างที่อยู่ใหม่ให้ส่วนของ route ครับ โดยสร้างโฟลเดอร์ใหม่ดังนี้ครับ กลับไปที่ไฟล์ index.php ดึงไฟล์ route.php เข้าไปใช้ <?php use \Psr\Http\Message\ServerRequestInterface as Request; // ไลบราลี้สำหรับจัดการคำร้องขอ use \Psr\Http\Message\ResponseInterface as...

3,037
Bootstrap คืออะไร?

Bootstrap คืออะไร? Bootstrap คือ Frontend Framework ที่รวม HTML, CSS และ JS เข้าด้วยกันสำหรับพัฒนา Web ที่รองรับทุก Smart Device หรือ เรียกว่า Responsive Web หรือ Mobile First  Bootstrap ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมงานจาก Twitter หรือ Twitter.com ซึ่งจะเห็นว่าหน้าตาคล้ายกันมาก ซึ่งปัจจุบันทีมพัฒนาห...

48,467
สารบัญ Bootstrap 3.x

สารบัญ Bootstrap 3.x Bootstrap คืออะไร? เรียนรู้ระบบ Grid ใน Bootstrap 3 การแสดงผลตัวอักษร (Typography) การนำ Bootstrap ไปใช้ใน Webpage การแสดงผลโค๊ดโปรแกรม (Code) การสร้างตาราง (Table) แบบต่างๆ ปุ่มแบบต่างๆ (Button)

3,992
Extension การติดตั้งและสร้าง Theme ด้วย Yii2 AdminLTE Theme

AdminLTE คืออะไร? AdminLTE คือ Theme ที่ถูกพัฒนาโดย Almsaeed Studio และได้มีการแจกให้สามารถนำไปใช้ได้ฟรี โดยสามารถดูตัวอย่างของ Theme ได้ที่  https://almsaeedstudio.com/preview Yii2 AdminLTE คืออะไร? Yii2 AdminLTE คือ การนำ Theme AdminLTE มาทำให้อยู่ในรูปแบบของ Packa...

15,798
TAGABLE

ในเรื่องของ Tag นั้นก็ค่อนข้างทำยากหน่อยครับ เพราะต้องตรวจสอบหลายส่วน เช่นเมื่อโพส Tag เข้ามาถ้ายังไม่มีให้เพิ่มในตาราง แต่ถ้ามีแล้วให้บวกจำนวนเพิ่มขึ้น และถ้ามีการลบโพสอออกก็ให้ลบ Tag ออกด้วยดังนั้นการเขียนโปรแกรมจึงค่อนข้างซับซ้อนหน่อย แต่ว่าก็สามารถเรียนรู้และทำได้จากตัวอย่างนี้ครับ  &nbs...

2,496
SLUG

การทำ URL ให้เหมาะกับ Search Engine หรือที่เรียกกันคุ้นหูคุ้นตาว่า Search Engine Optimization หรือ SEO ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ URL โดยจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ http://www.programmerthailand.com/vdos/1-yii-framework-คืออะไร จะเห็นว่า 1-yii-framework-คืออะไร จะมีความหมายดังต่อไปนี้ 1 คือ ต...

4,006
การทำ Web Application เพื่อรองรับ Search Engine และ Social Media

สำหรับ Yii Framework 2 นั้นแน่นอนเราสามารถกำหนด Title ให้แต่ละหน้าได้ แต่นอกเหนือจากนั้นเราจะกำหนดได้อย่างไรเช่น keywords, description หรือแม้แต่ tag ด้าน social media เช่น og:image, og:desctiption, twitter:image เป็นต้น ใน Tutorial นี้เรามาทำให้ Web Application เรารองรับ Search Engine และ Social Me...

10,000
การติดตั้งโปรแกรม Composer

สำหรับโปรแกรม Composer นั้นเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการ Package ของ PHP และ อาจมี Package ของ JavaScript ที่สามารถติดตั้งผ่าน Composer ได้ด้วยเช่นกัน การติดตั้ง Composer นั้นต้องการ php.exe ดังนี้เราจะต้องทำการติดตั้ง PHP ให้เรียบร้อยเสียก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม Composer เข้าเว็บไซต์...

5,220
การ Update Composer

การ Update Composer นั้นมี 3 ส่วนด้วยกัน โดย เปิด Command Prompt / Terminal  และทำการ update ดังนี้ การ Update โปรแกรม Composer เป็นการ Update โปรแกรม Composer ให้เป็น version ปัจจุบัน ซึ่งจะใช้คำสั่งในการ Update โปรแกรมดังนี้ composer self-update การ Update Package ที่ติดตั้ง...

9,398
การติดตั้ง Slim Framework 3 และ Hello Slim

เริ่มจากสร้างโฟลเดอร์เพื่อนำตัวโปรเจคมาวางก่อน เปิดคอมมานไลน์ขึ้นมา เลือกไปที่อยู่ของโปรเจค แล้วใช้คำสั่ง ตามภาพเลยครับ เสร็จแล้วครับ เข้าไปสร้างไฟล์ index.php ก่อนครับ   ด้านในใส่โค้ดตามนี้   <?php use \Psr\Http\Message\ServerRequestInterface as Requ...

6,091
ว่าด้วยเรื่องของ Model

Database Active Record     มาเรียนรู้กันนะครับว่าการ Create Read Update และ Delete ใน Model นั้นสามารถเขียน Code แบบไหนได้บ้างครับไปดูกันเลยครับ Create $post = new Post; $post->title = "หัวข้อ"; $post->content = "เนื้อหา"; $post->save(); Read ตัวอย่างที่ 1...

3,587
การส่ง Email ด้วย SMTP Extension

ในการส่ง Email ให้ถึงผู้รับแบบชัวร์ๆ นั้นเราควรส่งด้วย SMTP Server โดยใช้ Extension ที่มีชื่อว่า smtp-mail ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ที่นี่ http://www.yiiframework.com/extension/smtp-mail/ การติดตั้ง     ดาวโหลด smpt-mail มาไว้ใน protected/extensions/smtpmail/ จากนั้นเปิดไฟล์ pr...

3,743
การใช้งาน User และ Rights Extension เบื้องต้น

หลังจาก Login เข้าระบบเป็น admin เรียบร้อยแล้ว แล้วเข้าเมนู Rights จากนั้น กด Permissions แล้วคลิ๊ก Link Generate items for controller actions เพื่อสร้าง Item ก่อนการกำหนดสิทธิ์ จากนั้นเลื่อนลงมาล่างสุดกด Select All แล้วกดปุ่ม Generate ก็จะปรากฏรายการ Permissions ต่างๆ จากนั้นทด...

2,726
Extension การสร้างรายงานในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วย mPDF

ทำไมต้อง PDF? แน่นอนครับ คงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแน่ๆ เมื่อเราจะสร้างไฟล์ pdf โดยใช้เทคโนโลยีด้าน Web Application นั่นก็หมายความว่าเราจะเอาคำสั่ง HTML ไปสร้างเป็น HTML นั่นเอง สมัยก่อนการสร้างไฟล์ pdf นั้นค่อนข้างยากลำบากมาก tag ต่างๆ ใช้ไม่ค่อยได้ การจัดรูปแบบให้ตรงตามความต้องการนั้นแสนลำบาก ใน...

19,357
การใช้ PayPal RESTful กับ Yii Framework 2

Paypal คืออะไร เข้าใจง่ายๆ Paypal คือธนาคารออนไลน์นั่นเองครับ ซึ่ง Paypal ได้สร้าง API ไว้ให้เราได้เขียนโปรแกรมในการเชื่อมต่อ รับชำระเงิน ตัดบัตรเครดิต (ในไทยยังใช้ไม่ได้) และสามารถถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในบ้านเราได้อย่างง่ายดาย เอาล่ะครับ อาจจะค้นหาเพิ่มเรื่อง Paypal กันต่อได้ แต่ในส่วนนี้ไม...

7,479
การติดตั้ง Rights Extension

Yii Rights Extension เป็นระบบบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลระดับ Action โดยกำหนดได้ว่า Action ไหนให้ใครเข้าถึงได้     โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.yiiframework.com/extension/rights/ หรือ https://code.google.com/p/yii-rights/  หลังจากดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วทำมาวางที่...

2,824
การติดตั้ง User Extension

การติดตั้ง User Extension     Yii User Extension เป็นระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน โดยมีระบบสมัครสมาชิก ระบบลืมรหัสผ่าน ระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสมาชิกซึ่งทำให้เรามีความสะดวกในการจัดการสมาชิกนั่นเอง  โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.yiiframework.com/extension/yii-use...

3,380
การติดตั้ง Yii Booster Extension

Bootstrap เป็น CSS Framework ที่พัฒนาโดย Twitter จากนั้นมีผู้นำมาพัฒนาต่อเป็น Extension ให้สามารถใช้ได้กับ Yii Framework โดยรวบรวมทำเป็น Widget ไว้เรียบร้อย แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า Yii Booster โดยสามารถดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์ http://yiibooster.clevertech.biz/ หรือ https://github.com/clevertech/yiibooster...

4,019
Extension - การตัดคำด้วย XReadmore

การตัดคำด้วย XReadmore  บ่อยครั้งเวลาที่เราเขียน Weblog นั้นการตัดคำเป็นเรื่องสำคัญมาก ในหน้า Application ที่รวม Blog ไว้ เช่นหน้าแรกซึ่งมี Blog รวมกันหลายๆ Blog หากมีการแสดงข้อมูล Blog ทั้งหน้าหน้า Application เราคงยืดยาวเป็นแน่ การตัดคำจึงเป็นส่วนสำคัญของทางแก้ของปัญหานี้ ซึ่งก็มีหลากหลา...

2,821
การใช้งาน Link

    อีกส่วนที่สำคัญนั่นก็คือการทำ Link โดยใน Application ค่อนข้างมีการใช้งานบ่อยซึ่ง Link นั้นก็มี Helper ที่ทำงานเฉพาะ นั่นก็คือ CHtml::link() สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.yiiframework.com/doc/api/1.1/CHtml#link-detail      สำหรับการใช้งานนั้นจะมี Class Ref...

4,373
การใช้งานรูปภาพ

บ่อยครั้งใน Application เราได้มีการใช้งานรูปภาพดังนั้นเราควรที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้งานรูปภาพกันนะครับ ซึ่งรูปภาพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ Helper CHtml::image() โดยเป็นตัวช่วยที่จะ Generate ออกมาให้อยู่ในรูป HTML ที่เป็น Tag img โดยสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.yiiframework.com/doc/api/...

5,459
JavaScript คืออะไร?

JavaScript เป็นภาษาสคริปที่ทำงานในฝั่งไคลเอนต์ (Client) ซึ่งแน่นอนมันจะรวมอยู่กับภาษา HTML และโดยทั่วไปแล้วโปรแกรมเรียกดูเว็บ (Web Browser) จะรองรับการทำงานของ JavaScript ตามมาตรฐานของ European Computer Manufactures Association (ECMA)

7,122
เริ่มต้นกับ Java Script

สารบัญการเรียนรู้ JavaScript Variable Operator Control and Loops Function Predefined Function Event Objects  

4,016