การสร้างหน้าแสดง Error ใน NuxtJS

wave
มานพ กองอุ่น 22 ธ.ค. 2019 00:51:39 2,918

เราสามารถเขียนหน้าจอแสดง Error หากไม่พบหน้า โดยสร้างไฟล์ layouts/error.vue จากนั้นใส่คำสั่งแสดง error ตามต้องการลักษณะดังนี้

<template>
   <div class="container">
        <h3>ไม่พบหน้านี้</h3>
    </div>
</template>

ตัวอย่างเมื่อแสดงผล


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com