การสร้างหน้า Page แบบ Nested Page

wave
มานพ กองอุ่น 21 ธ.ค. 2019 19:57:17 2,303

ใน nuxtjs page เราสามารถสร้างหน้า page แบบ nested ได้ ตัวอย่างการเรียกใช้งานส่วนใหญ่ เช่นการเปิด posts/index จะเรียก post ทั้งหมด หากเปิด post เข้าไป จะส่ง id ของ post ไปด้วย เป็นต้น

/posts

/posts/99 

ในที่นี้ให้สร้าง folder posts ใน pages

- pages/post

จากนั้นสร้างไฟล์ index.vue และ folder post/_id/index.vue

pages/post/index.vue

<template>
    <h1>Posts page</h1>
</template>

pages/post/_id/index.vue

<template>
    <h1>Posts page id xx</h1>
</template>

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com