ทำความเข้าใจกับ Nuxt child components

wave
มานพ กองอุ่น 21 ธ.ค. 2019 23:33:51 2,956

สำหรับ nuxt-child component นั้น ให้มองถึง layout หลัก กับ ไฟล์ที่ render แต่ละหน้า แต่ในที่นี้จะมาดูตัวอย่างใน pages เช่นเรามี folder pages/posts จากนั้นสร้างไฟล์ pages/posts.vue จากนั้นเขียนโปรแกรมให้มี nuxt-child component ลักษณะดังนี้

<template>
  <div>
    <h3>Post Main</h3>
    <nuxt-child />
  </div>
</template>

การใช้งานกรณีที่เราต้องการให้ posts.vue แสดงในทุกหน้าที่อยู่ใน posts/* นั้นเอง


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com