การสร้างหน้า Page ใน NuxtJS

wave
มานพ กองอุ่น 21 ธ.ค. 2019 19:35:34 3,882

สำหรับ NuxtJs นั้นเราสามารถสร้างหน้า page เก็บไว้ใน folder pages โดย NuxtJS จะนำชื่อไฟล์ไปสร้างเป็น route ให้โดยอัตโนมัติ เช่น ไฟล์ชื่อ posts.vue

pages/posts.vue

<template>
    <h1>Posts page</h1>
</template>

เราสามารถเปิดจาก browser ได้ผ่าน url http://localhost:3000/posts เป็นต้น

จะสังเกตเห็นว่าไฟล์ .nuxt/router.js จะมีการเพิ่ม route ให้อัตโนมัติ

{
    path: "/posts",
    component: _8eb50bc2,
    name: "posts"
  },

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com