ดึงข้อมูล API ด้วย Axios ใน NuxtJS

wave
มานพ กองอุ่น 22 ธ.ค. 2019 01:39:54 9,180

ใน nuxtjs มี package axios ที่ embbed มาด้วย ชื่อ @nuxtjs/axios ดังนั้นเราสามารถเรียกใช้งานได้ ในที่นี้จะทดสอบเรียก api จาก jsonplaceholder โดยเขียนโปรแกรมที่ไฟล์ pages/posts/index.vue ลักษณะดังนี้

<template>
  <div>
    <h4>Posts page</h4>
    <div class="container">
      <h5 v-for="post in posts" :key="post.id">{{post.title}}</h5>
    </div>
  </div>
</template>

<script>
import axios from '@nuxtjs/axios'
export default {
  data() {
    return {
      posts: []
    }
  },

  async asyncData({ $axios }) {
    let {data} = await $axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos')
    return {posts: data}
  },
  head: {
    title: 'รายการโพสต์'
  }
}
</script>

เมื่อ run webapplication จะได้ลักษณะดังนี้


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com