การใช้งาน Nuxt Link

wave
มานพ กองอุ่น 22 ธ.ค. 2019 00:56:34 6,457

Nuxt Link เป็นการกำหนด Link ไปยังหน้าต่างๆ ที่มีใน Web Application โดยจะใช้คำสั่ง nuxt-link ซึ่งมีลักษณะการใช้งานดังตัวอย่างต่อไปนี้

<template>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <a class="navbar-brand" href="#">Nuxt</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
      <ul class="navbar-nav mr-auto">
        <li class="nav-item active">
          <nuxt-link to="/" class="nav-link">หน้าหลัก</nuxt-link>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <nuxt-link to="/posts" class="nav-link">โพสต์</nuxt-link>
        </li>
        
      </ul>
    
    </div>
  </nav>
</template>

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com