บทเรียนรู้

wave
แสดง 251 ถึง 300 จาก 320 ผลลัพธ์
การกำหนด Yii Message ให้เป็นภาษาไทย

ในการพัฒนา Application นั้นคงหลีกหนีไม่พ้นเรื่องของ Localization หรือการใช้งานภาษาในแต่ละท้องถิ่นนั่นเอง ส่วนหนึ่ง Yii Framework ก็ได้รวบรวมและมีการแปลไว้แล้วหลายภาษาหนึ่งในนั้นก็คือภาษาไทยของเรานั่นเอง     การตั้งค่าภาษานั่นทำได้ง่ายดายมากเพียงเปิดไฟล์ protected/config/main.php แล้ว...

3,704
การสร้าง Attribute Label ให้เป็นภาษาไทยโดยอัตโนมัติ

หลังจากที่มีการออกแบบ ER Diagram และทำการ Forward Engineering เรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาจะเป็นเรื่องของการ Generate Code ด้วย Gii Generator โดยเข้า URL index.php?r=gii จะปรากฏช่องสำหรับกรอก Password ให้ทำการกรอก Password ตามที่ได้ตั้งไว้ใน protected/config/main.php ไปที่เมนู Model Generator...

3,488
การออกแบบ ER Diagram และการ Forward Engineering

    สำหรับการออกแบบ ER Diagram หรือ Entity Relationship Diagram นั้นเป็นการออกแบบ Entity หรือตารางในการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL นั่นเองโดยจะใช้โปรแกรมของ MySQL ที่มีชื่อว่า MySQL Workbench ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ที่ http://www.mysql.com/products/workbench/ โดยสามารถดาวโหลดและติดตั้งได้ฟรี...

16,090
การติดตั้ง Yii Eclipse PlugIn

Eclipse ก็เป็น IDE ตัวหนึ่งที่เราสามารถนำมาเขียน PHP ได้ แต่ต้องติดตั้ง Eclipse PDT PlugIn เข้าไปด้วย โดยสามารถดาวโหลดได้จากเว็บไซต์ www.eclipse.org     สำหรับการติดตั้ง Eclipse PDT PlugIn นั้นเมื่อติดตั้ง Eclipse เสร็จเรียบร้อย เปิด Eclipse แล้วไปที่เมนู Help->Install New Softwar...

3,887
การติดตั้ง Yii Snippets ใน Sublime Text 3

การติดตั้ง Yii Snippets ใน Sublime Text 3 ใน Sublime Text 3 จะมี Code ลักษณะ Auto Complete ที่เรียกว่า Snippet อยู่ สำหรับวิธีการใช้งาน เช่นพิมพ์ hlink แล้วกด tab ก็จะปรากฏ Code <?php echo CHtml::link('text', array(), array('optionName'=>optionValue)); ?>  ขึ้นมา...

4,717
การสร้าง Project ใน Netbeans IDE

Netbean IDE เป็น Software ที่เป็น Integrated Development Environment หรือสภาพแวดล้อมของการพัฒนา Application เราโดยสามารถดาวโหลดได้ที่ http://www.netbeans.org การสร้าง Project ใน Netbean นั้นไปที่ File->New Project   จากนั้นเลือก PHP Application with Existing Sources  ...

5,393
การสร้าง Project Skeleton

การสร้าง Project Skeleton หรือการสร้างโครงสร้างไฟล์ต่างๆ ของ Application ใหม่ ก่อนการเขียนโปรแกรม โดยเปิดโปรแกรม Command Prompt แล้ว CD ไปที่ D:\wamp\www จากนั้นพิมพ์คำสั่งสำหรับการสร้าง Project Skeleton ดังนี้ yiic webapp myyiiapp สำหรับ myyiiapp คือชื่อ Project เรานั้นเอง  จากนั้นกดปุ่...

3,694
Yii Framework คืออะไร

Yii Framework หรือ Yii1 คืออะไร? Yii เป็น PHP Framework ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบและธรรมเนียมในการเขียนชัดเจน โดยถูกออกแบบด้วยสถาปัตยกรรม แบบ MVC (Model View และ Controller) ทำไมต้องเป็น Framework? สมัยก่อนการเขียน Web Application นั้นโปรแกรมเมอร์แต่ละคนก็เขี...

5,313
การติดตั้ง Yii Framework

ก่อนอื่นขอนำเสนอเรื่องของการติดตั้ง Yii Framework กันก่อนนะครับ เพื่อให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น การดาวน์โหลด     ในการดาวโหลดนั้นไปที่เว็บไซต์ http://www.yiiframework.com แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Download Yii เพื่อทำการดาวโหลด กดลูกศรสีแดง  ...

5,455
Pseudo Class

เป็นการกำหนดรูปแบบ css แบบหลายชั้น ตัวอย่างเช่น การกำหนด css ให้กับ tag a เป็นการกำหนดรูปแบบให้กับการเชื่อมโยงหรือลิ้งค์ 1.    A:LINK  การเชื่อมโยงที่ยังไม่ได้เรียกใช้ 2.    A:ACTIVE การเชื่อมโยงที่กำลังเรียกใช้ กำลังเปิดเพจ 3.    A:VISITED การ...

2,067
Class และ ID

    การใช้งานแบบ Inline และ การใส่ CSS ที่ <head> นั้นทำให้รูปแบบของ html tag ถูกกำหนดค่าใหม่ ในการเรียกใช้ทุกๆ ครั้งก็จะเป็นค่าใหม่ เช่น เมื่อเราเรียก Tag <b> ก็จะพบว่าเมื่อเรียก Tag <b> ทุกๆ ครั้งก็จะเป็นการเรียกใช้ CSS ที่ถูกกำหนดขึ้นทุกครั้ง ซึ่งหากเราต้องการให้ Tag &...

4,375
การใส่ CSS แบบ Import File

ไฟล์ที่เป็น CSS นั้น จะมีนามสกุล หรือ Extension เป็น .css ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะสร้างไฟล์ CSS แยกอิสระจากไฟล์ html เพื่อให้มีการจัดการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เช่น style.css style.css TAGNAME { attribute1 : value1; attribute2 : value2; … attribute n : value n; } TAGNAME คือ Tag...

3,897
Cascading Style Sheet (CSS)

CSS เป็นรูปแบบของการจัดการกับ Tag ใดๆ ของ HTML โดยสามารถกำหนดรูปแบบ หรือ Attribute ให้กับ Tag ต่างๆ ได้อย่างสวยงามและเป็นรูปแบบตามต้องการได้อย่างง่ายดาย โดยการกำหนดเพียงครั้งเดียวเราก็สามารถเรียกใช้งานได้ตลอด ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเรียกใช้งาน   การใช้งาน CSS การใส่ CSS แบบ Inline รูปแบบ...

3,296
ฟอร์ม (Form)

ฟอร์ม (Form) เป็นรูปแบบของการกรอกข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลเข้าไปประมวลผลในฝั่ง Server โดยอาศัยภาษาที่ทำงานในฝั่ง Server เป็นตัวประมวลผลจากฟอร์ม ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ Tag ของฟอร์มกันก่อนครับ <form id= “Id” name= “Name” method= “Method” action= “Action”> ..... </form>  ...

30,595
ตาราง (Table)

การใส่ตารางใน html นั้นสามารถที่จะแทรก Tag และกำหนด Attribute ต่างๆ ได้ดังนี้ <table border= “Border” bgcolor= “TableBg” cellspacing= “CS” cellpadding= “CP” width= “Width” height= “Height” background= “Background”> <tr bgcolor= “TrBg”> <th bgcolor= “ThBg”>Head Text</th...

6,095
การแสดงข้อมูลแบบลิสต์รายการ

การแสดงข้อมูลแบบลิสต์รายการใช้ในกรณีที่เราต้องการทำรายการเป็นข้อๆ เรียงลำดับ โดยสามารถกำหนดรายการแบบต่างๆ ได้ดังนี้ การแสดงรายการแบบมีลำดับกำกับ (Order List) <ol type= “Type” start= “Start”> <li value= “Value”>First Choice</li> <li>Second Choice</li>...

3,322
การเชื่อมโยงหรือลิ้งค์ (Link)

ในเอกสารเว็บเพจนั้นจะขาดไม่ได้เลยก็คือการคลิ๊กไปยังหน้าต่างๆ ซึ่งการคลิ๊กเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจต่างๆ นั้นเราเรียกว่า ลิ้งค์ (Link) หรือเรียกเต็มๆ ว่า ไฮเปอร์ลิ้งค์ (Hyperlink) ซึ่งมีการประกาศ Tag ดังนี้ <a href= “URL or File” target= “Window” title= “text>LinkText</a> URL o...

8,011
การแทรกรูปภาพ

รูปภาพในเว็บเพจจะแยกเก็บไว้ข้างนอกเว็บเพจซึ่งการใช้งานนั้นจะลิ้งค์เข้ามาสู่หน้าเว็บเพจโดยมี Tag เฉพาะทำให้เว็บเพจมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น รูปแบบการใช้งาน <IMG SRC= “image_name" ALT= "alt" ALIGN= “top/middle/bottom/left/center/right" WIDTH= “width" HEIGHT= “height" HSPACE= “hspace" VSPACE...

4,472
เส้นตรงแนวนอน (Horizontal Rule)

เส้นตรงแนวนอนเป็นเส้นตรง มีไว้เพื่อคั่นระหว่างข้อความ หรือรูปภาพได้ ทำให้เว็บเพจมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น รูปแบบการใช้งาน <hr noshade size= “10” width= “40/80%” align= “center/right/left”> ตัวอย่าง ex11.html <html> <head> <title>Special Charecter</title>...

8,660
อักขระตามรหัสแอสกี้(ASCII - American Standard Code for Information Interchange)

รูปแบบการใช้งาน #&ตัวแลขรหัสแอสกี้ ตัวอย่างการใช้งาน

3,747
ตัวอักษรพิเศษ

ตัวอักษรพิเศษเป็นอักษรที่อยู่ในรูปแบบของโค๊ดเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น ตัวอย่าง ex10.html <html> <head> <title>Special Charecter</title> </head> <body> &copy; 2008 Cyber Zone&trade; </body> </html> ผลลัพธ์  

7,449
การกำหนดรูปแบบตัวอักษร

การกำหนดรูปแบบตัวอักษรในเว็บเพจนั้นเป็นการใช้ Tag คู่เป็นส่วนมาก โดยข้อความที่อยุ่ใน Tag นั้นจะเป็นข้อความที่ถูกกำหนดลักษณะ ตาม Tag ต่างๆ โดย Tag พื้นฐานที่ควรทราบมีดังต่อไปนี้ การกำหนดตัวอักษรให้เป็นตัวหนา <b>ข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบ</b> หรือ <strong>ข้อความที่ต้องการจั...

10,456
หัวเรื่อง (Heading)

การกำหนดหัวเรื่องนั้น เป็นการกำหนดขนาดตัวอักษรที่จะแสดงในหน้าเว็บเพจ โดยเป็นการใส่ตัวเลขในแต่ละหัวเรื่อง โดยมีรูปแบบของการใช้งานดังนี้ <Hn>…</Hn> เมื่อ n คือ ขนาดของตัวอักษรโดยมีขนาด 1-6 n=1 หมายถึง ขนาดตัวอักษรที่ใหญ่ที่สุด n=2 หมายถึง ขนาดตัวอักษรที่เล็กที่สุด ตัวอย่าง ex...

5,653
การกำหนดสีพื้นหลังและสีตัวอักษร

การกำหนดสีให้กับพื้นหลังและตัวอักษรนั้นสามารถกำหนดได้ 2 รูปแบบดังนี้ แบบที่ 1 แบบระบุชื่อสี เช่น red, green, blue, yellow เป็นต้น แบบที่ 2 แบบระบุด้วยเลขฐาน 16 หรือ หลักการผสมสีแบบ RGB เช่น   เช่นการกำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจเป็นสีเขียวและกำหนดให้สีอักษรเป็นสีแดง <b...

58,603
การใช้งาน TimestampBehavior ใน Model

TimestampBehavior คืออะไร? TimestampBehavior เป็นตัวช่วยในการบันทึกข้อมูล Timestamp ลงในฐานข้อมูลในกรณีที่มีการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล ทำให้สะดวกในการเขียนโปรแกรม โดยไม่ต้องเขียนในส่วนโปรแกรมให้ insert/update ซึ่ง behavior นี้จะกำหนดใน Model ค่าเริ่มต้นของ field/attribute ที่จะทำงานอัตโนมัติคือ...

6,247
โครงสร้างของ HTML

โครงสร้างของ html นั้นจะเปิด Tag ด้วย <html> และปิดด้วย </html> ซึ่งภายในจะประกอบด้วยส่วน head และส่วน body     ส่วน Head จะเป็นส่วนที่ไม่แสดงผลในเบราเซอร์ แต่มีความสำคัญในกรณีที่จะทำ SEO (Search Engine Optimization) หรือปรับเว็บให้เหมาะกับเว็บที่เป็นเครื่องมือค้นหา อ...

10,947
กฎการใช้ HTML

•    Tag ต้องอยู่ในเครื่องหมาย < > เท่านั้น •    Tag พิมพ์ด้วยอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ก็ให้ความหมายเดียวกัน เช่น <body> กับ <BODY> •    Tag ส่วนใหญ่จะมี Tag เปิดและ Tag ปิด เช่น <body>…</body> • ...

5,178
รูปแบบของภาษา HTML

ภาษา HTML ประกอบไปด้วย Text หรือข้อความธรรมดา และ Tag หรือคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบ Text โดย Tag จะอยู่ในเครื่องหมาย <> This is a <b>bold</b> word. This is a bold word.     คือ Text     <b></b>         ค...

5,008
ปูพื้นฐานภาษา HTML

ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language ซึ่งเป็นภาษาที่พัฒนามาตั้งแต่ช่วงปลายปี 1986 โดยทีมงานจากห้องปฏิบัติการทางจุลภาคฟิสิกส์แห่งยุโรป (European Particle Physics Labs) หรือที่รู้จักกันในนาม CERN (Conseil European la Recherche Nucleaire) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีการพัฒนานำเสนอข...

3,679
การทำ Transaction ใน Yii Framework 2

ทำไมต้องทำ Transaction? เรื่องของ Transaction นั้นเป็นเรื่องที่มีมาค่อนข้างนานพอสมควร ข้อดีของการทำ Transaction คือ ในกรณีที่มีการทำงานกับคำสั่งในการประมวลผลฐานข้อมูลหลายๆ คำสั่ง ซึ่งอาจมีบางคำสั่งที่ไม่สามารถทำงานได้ หากเราเขียนโปรแกรมแบบเดิมก็จะมีการกระทำการกับคำสั่งมาเรื่อยๆ จนเกิด error ในคำส...

6,700
หลักการทำงานของ Composer

Composer Composer เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการ Package ต่างๆ ของ PHP โดยสมัยก่อน การเขียนทำ Web Application ด้วยภาษา PHP นั้น จะมีการทำ Package แต่ล่ะคนไว้คนละที่กัน ใน Project หนึ่งอาจมีหลาย Package ดังนั้นเมื่อแต่ละ Package มีการ Update เราก็ตามไปดาวน์โหลด Package ในแต่ล่ะที่มา Update ใน Pr...

4,826
PHP Web Development Environment

เมื่อพูดถึงสภาวะแวดล้อมในการพัฒนา Web Application แล้วนั้นก็คงหนีไม่พ้นการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ถ้าในสายของ WAMP MAMP LAMP ก็คงหนีไม่พ้น Apache PHP และ MySQL ดังนั้นก็มีหลายๆ ค่ายที่ทำเครื่องมือให้เราโดยที่เราไม่ต้องมาติดตั้งโปรแกรมทีละตัว ดังนี้ WAMPSERVER เป็น Stack ที่ติดตั้งใน Window...

3,039
Editor และ Integrated Development Environment (IDE) สำหรับนักพัฒนา (Developer)

Web Developer EditPlus EditPlus เป็น Editor ที่ได้รับความนิยมมายาวนาน ซึ่งเป็น Editor ตัวเล็กๆ โหลดได้ไวรองรับการทำงานได้หลายภาษาเช่น HTML, PHP, Java, C/C++, CSS, ASP, Perl, JavaScript, VBScript, Python และ Ruby on Rails Website : https://www.editplus.com/ Notepad++...

5,869
การทำ Facebook Login ใน Yii Framework 2

สำหรับหลายๆ เว็บไซต์ที่เราเคยเห็นหรือเคยใช้งานจะมีปุ่ม Login with Facebook สงสัยไหมครับว่ามันทำงานอย่างไร หรือมันมีขั้นตอนในการสร้างอย่างไร ไปดูทีละขั้นตอนกันเลยครับ สร้าง Facebook App สร้าง Facebook App เพื่อใช้ในการตั้งค่าระดับการเข้าถึงว่าต้องการให้เว็บเราใช้ข้อมูลอะไรของ Facebook User ได้&...

9,749
Method ของ PDO ที่ควรทำความเข้าใจก่อนการเขียนโปรแกรม

3 Method ใน PDO ที่ควรทำความเข้าใจก่อนการเขียนโปรแกรม โดยทั่วไปแล้วการทำงานกับฐานข้อมูลเราจะใช้ Method ไม่กี่ Method ในการทำงาน ในที่นี้มี Method ที่สำคัญอยู่ 3 Method ดังนี้ PDO::prepare() เป็น method ในการเตรียมคำสั่งที่จะใช้ประมวลผล และจะส่งค่ากลับ (return) เป็น Object PDOStatement pub...

5,423
การติดต่อฐานข้อมูลด้วย PHP Data Object (PDO)

สำหรับการติดต่อฐานข้อมูลด้วย PHP Data Object หรือ PDO นั้นสามารถทำได้โดยง่ายดาย แต่หากต้องการใช้ภาษาไทยจะต้องเพิ่มคำสั่งพิเศษเพิ่มเติมเข้าไปในตอนที่เชื่อมต่อ เพื่อให้การทำงานกับภาษาไทยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น โดยการกำหนดการเชื่อมต่อเป็น UTF-8 ดังนี้ <?php $db['host'] = 'localhost';//database h...

5,737
การสร้างและใช้งาน Migration ใน Yii Framework 2

Migration คืออะไร Migration คือการสร้าง versioning ของการทำงานกับฐานข้อมูล เช่น การสร้างตาราง การเพิ่ม field การลบ field เพื่อให้เห็น version ต่างๆ และทราบที่มาที่ไปได้ การ Migration จึงมีความสำคัญกับการพัฒนาระบบที่ทำงานเป็นทีมหลายๆ คน รูปแบบของ Migration นั้นถูกนำมาใช้ให้เหมือนกับการ Codin...

11,039
การแสดงข้อมูลในแต่ละจังหวัดบนแผนที่ประเทศไทยด้วย Google GeoChart

Geochart เป็นการให้บริการการแสดงแผนที่จาก Google ซึ่งเป็นบริการแบบฟรีโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/geochart สำหรับตัวอย่างนี้จะเป็นการจำลองการรายงานจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั่วประเทศซึ่งมีการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลแล...

13,519
Extension การสร้างแผนที่แบบต่างๆ ด้วย Google Map ใน Yii Framework 2

Google Map API เป็นอีกหนึ่งบริการจาก Google ซึ่งเราสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้งาน API ในการแสดงแผนที่ได้ โดยสามารถกำหนดพิกัดหรือตำแหน่งของสิ่งที่เราต้องการลงในแผนที่ได้เช่น ตำแหน่งสำนักงานย่อย ตำแหน่งโรงเรียนในสังกัด ตำแหน่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัด เป็นต้น การเปิดใช้งาน Google Map...

11,549
Extension การสร้างกราฟด้วย HighChart และ Drilldown Chart ใน Yii Framework 2

สำหรับ HightCharts นั้นเป็นระบบการทำกราฟที่เป็น JavaScript โดยจะทำงานที่ฝั่ง Client ดังนั้น เราจำเป็นจะต้องสร้างข้อมูลจากฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปของ JavaScript เพื่อส่งให้ HightCharts แสดงผล แต่สาหรับการจัดการกับ HightCharts ในบทนี้จะสร้างกราฟจาก Yii2 Extension ที่มีคนได้ทำไว้ในรูปแบบของ PHP แล้ว โดยทำ...

21,438
การติดต่อฐานข้อมูล MySQL, MongoDB, Microsoft SQL, PostgreSQL และ Oracle ด้วย Yii Framework 2

MySQL PostgreSQL MongoDB Microsoft SQL Server Oracle เรียนรู้การใช้งาน Yii Framework 2 สำหรับการติดต่อฐานข้อมูลต่างๆ  โดยเปิดไฟล์สำหรับหรับตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลในไฟล์  common/config/main-local.php จากนั้นตั้งค่าการเชื่อมต่อในส่วนของ Components return [...

23,281
PHP Data Object (PDO) คืออะไร

PHP Data Object หรือ PDO คืออะไร? PDO เกิดขึ้นมาพร้อมกับ PHP 5 (5.1.0) ซึ่งเป็น extension ที่ติดมากับ PHP เรียกได้ว่าเป็น build in extension และทำงานร่วมกันกับ PECL extension ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆ ได้หลายฐานข้อมูล <?php PDO { public __construct ( string $dsn [, s...

7,758
การใช้งาน Model Scenario ใน Yii Framework 2

เรียนรู้การทำงานและการใช้งาน Scenario ใน Model สำหรับ Yii Framework 2 ทำไมต้องใช้ Scenario ? คงเป็นคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจ ซึ่งเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นจะขออธิบายว่า Scenario คือการเปิดเผย Attribute (Property) บางส่วนในบางสถานะหรือบางเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น ใน case ของการตรวจรักษาโรค เรา...

7,715
การแก้ไขเมื่อติดตั้ง Yii Framework 2 แล้วพบ token(hidden)

การแก้ไขปัญหาเมื่อไม่สามารถติดตั้งต่อได้ โดย Command Prompt โดยมีข้อความแสดง token(hidden) เนื่องจากระบบการติดตั้งผ่าน Composer จะอ้างอิง access token ในการติดตั้ง ซึ่ง access token จะอยู่ใน GitHub Account โดยจะต้องสมัครสมาชิก www.github.com และทำตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนแรก เข้าระ...

10,057
จัดการสิทธิ์การเข้าถึงด้วย Role Base Access Control (RBAC) แบบใช้ฐานข้อมูล

สำหรับ Role Base Access Control หรือ RBAC นั้นเป็นการจัดการสิทธิ์การเข้าถึง Action ต่างๆ คล้ายกันกับการใช้งาน Access Control Filter แต่มีความแตกต่างเพิ่มเติมคือ ผู้ใช้งานหนึ่งคนสามารถมีหลายบทบาทได้ เช่น บทบาทเป็น admin ของ ระบบ A แต่เป็น user ของระบบ B เป็นต้น ใน Yii2 นั้นสามารถเก็บ...

16,554
การทำ CRUD ด้วย AJAX สำหรับ Yii2 GridView

สวัสดีครับในตอนนี้เป็นตอนสำหรับการทำ CRUD แบบ AJAX นั้นสามารถทำได้หลายวิธี ในขั้นตอนนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการทำเท่านั้นเอง ไปดูว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างกันครับ กำหนด AJAX ในหน้า index.php สำหรับ actionIndex() ที่มี GridView กำหนด actionCreate(), actionView() และ actionUpdate() เป็นแบบ r...

13,980
การสร้าง Theme จาก Material Design ใน Yii2 Advanced

สำหรับบทความชุดนี้เป็นแนวทางสำหรับการทำ Theme ในรูปแบบ Material Design สำหรับ Yii2 Advanced Application Template นะครับ  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลด Theme สร้าง Project สร้าง Folder เก็บ Theme สร้าง AppAsset สำหรับ Theme สร้าง layout หลัก โหลด Layout ใน Web Application...

15,573
Extension การใช้งาน kartik Select2 แบบ AJAX (ข้อมูลเยอะ)

การใช้งาน kartik Select2 จากตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างการใช้งาน Select2 โดยการเลือกคำนำหน้าเป็นการสมมติทดสอบข้อมูลหากมีข้อมูลจำนวนมากๆ ถ้ามีการ select ขึ้นมาใส่ใน Select จะทำให้ Web Application ทำงานได้ช้ามาก ดังนั้นทางออกคือทำ Select แบบ AJAX ดึงข้อมูลมาเฉพาะที่ค้นหา ส่วน View สำหรับการแสดง Sel...

11,820
css คืออะไร

3,751
HTML Index หน้าหลัก HTML

 

3,964