การใช้งาน TimestampBehavior ใน Model

wave
มานพ กองอุ่น 10 เม.ย. 2016 10:53:59 10,359

TimestampBehavior คืออะไร?

TimestampBehavior เป็นตัวช่วยในการบันทึกข้อมูล Timestamp ลงในฐานข้อมูลในกรณีที่มีการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล ทำให้สะดวกในการเขียนโปรแกรม โดยไม่ต้องเขียนในส่วนโปรแกรมให้ insert/update ซึ่ง behavior นี้จะกำหนดใน Model

ค่าเริ่มต้นของ field/attribute ที่จะทำงานอัตโนมัติคือ

created_at เมื่อเพิ่มใหม่
updated_at เมื่อเพิ่มใหม่ และมีการแก้ไข

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างที่ 1 ในกรณีที่ behaviors มีเพียง TimstampBehavior

use yii\behaviors\TimestampBehavior;

public function behaviors()
{
  return [
    TimestampBehavior::className(),
  ];
}

ตัวอย่างที่ 2 ในกรณีใช้ TimestampBehavior ร่วมกับตัวอื่น

use yii\behaviors\TimestampBehavior;

public function behaviors()
{
  return [
    
      'timestamp' => [
        'class' => TimestampBehavior::className(),
      ],
      //other behaviors
  ];
}

ตัวอย่างที่ 3 ในกรณีที่attribute ที่แตกต่างไปจากค่าเริ่มต้น และต้องมีการกำหนดค่า

use yii\behaviors\TimestampBehavior;
use yii\db\Expression;

public function behaviors()
{
  return [
    
      'timestamp' => [
        'class' => TimestampBehavior::className(),
        'createdAtAttribute' => 'create_time',
        'updatedAtAttribute' => 'update_time',
        'value' => new Expression('NOW()'),//กำหนดค่า หรืออาจใช้ค่าอย่างอื่นที่ return เป็น timestamp ก็ได้
      ],
      //other behaviors
  ];
}

หรือ

use yii\behaviors\TimestampBehavior;
use yii\db\Expression;

public function behaviors()
{
  return [
    [
      'class' => TimestampBehavior::className(),
      'createdAtAttribute' => 'create_time',
      'updatedAtAttribute' => 'update_time',
      'value' => new Expression('NOW()'),
    ],
  ];
}

ตัวอย่างที่ 4 ในกรณีมีการ update ข้อมูล สามารถใช้ method พิเศษได้ เช่น

$model->touch('creation_time');

เป็นการ update ใน attribute creation_time ให้เป็น timestamp ปัจจุบัน

สรุป

TimestampBehavior ช่วยให้เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมในส่วน Controller มากนักช่วยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วต่อการเพิ่ม timestamp ลงใน field created_at และ updated_at


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 10,359
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags yii timestamp behavior
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง