การสร้าง PDF Barcode ด้วย Yii Framework 2

wave
มานพ กองอุ่น 3 มิ.ย. 2016 00:10:09 15,199

การสร้าง Barcode ด้วย Yii Framework 2 นั้นสามารถทำได้โดยใช้ Extension yii2-mpdf 

https://packagist.org/packages/kartik-v/yii2-mpdf

ซึ่งสามารถติดตั้งผ่าน composer โดยพิมพ์คำสั่ง

composer require kartik-v/yii2-mpdf

คัดลอกไฟล์ kv-mpdf-bootstrap.css จาก yii2-project\vendor\kartik-v\yii2-mpdf\assets มาไว้ที่ frontend/web/css แล้วแก้ไขส่วน Body ให้แสดงผลภาษาไทยได้ ในบรรทัดที่ 100 โดยเพิ่ม "Garuda" เข้าไป

body {
 font-family: "Garuda", "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;
 font-size: 14px;
 line-height: 1.42857143;
 color: #333;
 background-color: #fff;
}

กำหนด Controller เพื่อสร้าง PDF

ในที่นี้จะสร้าง Controller ใน frontend/controllers/BarcodeController.php

<?php

namespace frontend\controllers;
use kartik\mpdf\Pdf;

class BarcodeController extends \yii\web\Controller
{
  public function actionIndex()
  {
    $model = [
      'id' => 1,
      'barcode' => '8850944970202',
      'name' => 'ทดสอบสินค้า',
      'price' => '2990',
    ];
    $content = $this->renderPartial('index', [
      'model' => $model
    ]);

    // setup kartik\mpdf\Pdf component
    $pdf = new Pdf([
      // set to use core fonts only
      'mode' => Pdf::MODE_UTF8,
      // A4 paper format
      'format' => [60, 30],//กำหนดขนาด
      'marginLeft' => false,
      'marginRight' => false,
      'marginTop' => 1,
      'marginBottom' => false,
      'marginHeader' => false,
      'marginFooter' => false,

      // portrait orientation
      'orientation' => Pdf::ORIENT_PORTRAIT,
      // stream to browser inline
      'destination' => Pdf::DEST_BROWSER,
      // your html content input
      'content' => $content,
      // format content from your own css file if needed or use the
      // enhanced bootstrap css built by Krajee for mPDF formatting
      'cssFile' => '@frontend/web/css/kv-mpdf-bootstrap.css',
      // any css to be embedded if required
      'cssInline' => 'body{font-size:11px}',
      // set mPDF properties on the fly
      'options' => ['title' => 'Print Sticker', ],
      // call mPDF methods on the fly
      'methods' => [
        'SetHeader'=>false,
        'SetFooter'=>false,
      ]
    ]);

    // return the pdf output as per the destination setting
    return $pdf->render();
  }

}

จากนั้นระบุไฟล์ view ที่จะนำมาทำ PDF ในที่นี้คือ frontend/views/barcode/index.php

<div class="text-center">
	<strong><?=$model['name']?></strong><br />
	<barcode code="<?=$model['barcode']?>" type="c93" size="0.8" height="2.0"/><br />
	<?=$model['barcode']?><br />
	<?=number_format($model['price'], 2)?> บาท
</div>

หมายเหตุ type="c93" คือ ประเภทของ Barcode สามารถเปลี่ยนได้ ดู Type ต่างๆ ได้ที่ส่วนเสริมเพิ่มเติมด้านล่าง

ลองเปิด index.php?r=barcode/index

เสริมเพิ่มเติม

Type ของ Barcode แบบต่างๆ

http://www.scandit.com/2015/01/27/types-barcodes-choosing-right-barcode/
http://www.makebarcode.com/specs/speclist.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Barcode

 

ไฟล์ประกอบบทเรียนรู้


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 15,199
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags yii pdf barcode
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง