การ Generate QR Code แบบรูปภาพ ใน Yii Framework 2

wave
มานพ กองอุ่น 10 ก.ค. 2019 01:23:54 5,895

บทเรียนรู้นี้เราสามารถสร้าง QR Code แบบรูปภาพได้ โดยใช้ package ในการ Generate QR Code โดยติดตั้ง package php-qrcode ดังนี้

"chillerlan/php-qrcode": "^3.1"

ทดลองเขียนโปรแกรมในการ Generate QR Code ตัวอย่างนี้จะเขียนใน SiteController.php โดยสร้าง action Qr ดังนี้

use chillerlan\QRCode\QRCode;
//...
public function actionQr()
  {
    Yii::$app->response->format = Response::FORMAT_HTML;
    $data = 'https://programmerthailand.com';
    $qr = new QRCode();

    echo '<img src="'.$qr->render($data).'" />';
  }

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 5,895
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags yii2 yii framework2 qrcode
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง