แปลง Timestamp ไปเป็น Timeago ด้วย Yii Framework 2 รองรับภาษาไทย

wave
มานพ กองอุ่น 12 เม.ย. 2017 10:31:59 7,875

Timeago เป็นเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญเช่นกัน เป็นการกำหนดรายละเอียดการแสดงผลวันที่ เช่น 1 วันที่ผ่านมา 2 เดือนที่แล้ว หรือ ปีที่แล้ว เป็นต้น โดยมี package ของ jQuery ที่จะแปลงข้อมูลวันเดือนปีและเวลาไปเป็น Timeago ให้อัตโนมัติ ทั้งนี้เราต้องเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องเสียก่อน

ตัวอย่างนี้เป็นการบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Timestamp เช่น 1491655406

การติดตั้ง

สามารถติดตั้ง package ผ่าน composer โดยพิมพ์คำสั่ง

composer require yiidoc/yii2-timeago

การใช้งาน

สามารถเรียกใช้งานผ่าน widget ได้ลักษณะดังนี้

use yii\timeago\TimeAgo;
echo TimeAgo::widget(['timestamp' => $post->updated_at, 'language' => 'th']);

$post->updated_at คือ timestamp ส่วน 'language' => 'th' เป็นการระบุภาษาที่แสดงผล

ดูเพิ่มเติมได้ที่

https://github.com/yiidoc/yii2-timeago
https://packagist.org/packages/yiidoc/yii2-timeago

สามารถปรับเปลี่ยนข้อความที่แสดงผลได้ที่ vendor/bower/jquery-timeago/locals/jquery.timeago.th.js

jQuery.timeago.settings.strings = {
 prefixAgo: null,
 prefixFromNow: null,
 suffixAgo: "ที่แล้ว",
 suffixFromNow: "จากตอนนี้",
 seconds: "น้อยกว่าหนึ่งนาที",
 minute: "ประมาณหนึ่งนาที",
 minutes: "%d นาที",
 hour: "ประมาณหนึ่งชั่วโมง",
 hours: "ประมาณ %d ชั่วโมง",
 day: "หนึ่งวัน",
 days: "%d วัน",
 month: "ประมาณหนึ่งเดือน",
 months: "%d เดือน",
 year: "ประมาณหนึ่งปี",
 years: "%d ปี",
 wordSeparator: "",
 numbers: []
};

นอกจากในรูปแบบ Timestamp แล้วยังสามารถใช้งานได้กับรูปแบบอื่นๆ อีก เช่น

<?=TimeAgo::widget(['timestamp' => date('Y-m-d H:i:s'), 'language' => 'th'])?>

ตัวอย่างการใช้งานใน GridView

<?= GridView::widget([
            'dataProvider' => $dataProvider,
            'summary' => false,
            'columns' => [
              //...
              [
                'label' => 'อ่าน',
                'value' => function ($model) {
                  return $model->view_count;
                }
              ],
              [
                'label' => 'โพสล่าสุด',
                'format' => 'raw',
                'value' => function ($model) {
                  return TimeAgo::widget(['timestamp' => $model->updated_at, 'language' => 'th']);
                  
                }
              ],
            ]

          ]) ?>

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 7,875
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags yii2 timeago timestamp
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง