การใช้งาน Yii2 Scroll Pager แทนการใช้ Pagination ใน Yii Framework 2

wave
มานพ กองอุ่น 7 มิ.ย. 2016 14:24:01 9,897

Yii2 Scroll Pager เป็น Package สำหรับโหลดหน้าต่อไปแทนการใช้งาน Pagination นั่นเอง รายละเอียดดูได้ที่ 

https://packagist.org/packages/kop/yii2-scroll-pager

การติดตั้ง Yii2 Scroll Pager นั้นให้พิมพ์คำสั่ง

composer require kop/yii2-scroll-pager

จากนั้นกำหนดค่าใน ListView และ GridView ดังนี้

echo ListView::widget([
   'dataProvider' => $dataProvider,
   'itemOptions' => ['class' => 'item'],
   'itemView' => '_item_view',
   'pager' => ['class' => \kop\y2sp\ScrollPager::className()]
]);
echo GridView::widget([
   'dataProvider' => $dataProvider,
   'pager' => [
    'class' => \kop\y2sp\ScrollPager::className(),
    'container' => '.grid-view tbody',
    'item' => 'tr',
    'paginationSelector' => '.grid-view .pagination',
    'triggerTemplate' => '<tr class="ias-trigger"><td colspan="100%" style="text-align: center"><a style="cursor: pointer">{text}</a></td></tr>',
   ],
]);

การปรับแต่งและการตั้งค่าต่างๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://github.com/kop/yii2-scroll-pager

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 9,897
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags yii pager pagination
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง