สร้าง QR Code ด้วย mPDF

wave
มานพ กองอุ่น 22 มี.ค. 2018 10:34:58 10,404

ใน mPDF เราสามารถสร้าง QR Code แทน Barcode ได้โดยเปลี่ยน type ของ barcode ดังนี้

<?php
$qr = 'data or link';
?>
<barcode code="<?=$qr?>" type="QR" size="0.3" error="M" disableborder = "1"/>

ตัวอย่าง action ใน Yii2

public function actionStickerPdf(array $selection)
  {
    $content = $this->renderPartial('_sticker', [
      'selection' => $selection,
    ]);

    $pdf = new Pdf([
      // set to use core fonts only
      'mode' => Pdf::MODE_UTF8,
      // A4 paper format
      //'format' => Pdf::FORMAT_A4,
      'format' => [25, 20],//Pdf::FORMAT_A4,
      'marginLeft' => 1,
      'marginRight' => 1,
      'marginTop' => 1,
      'marginBottom' => false,
      'marginHeader' => false,
      'marginFooter' => false,
      // portrait orientation
      'orientation' => Pdf::ORIENT_PORTRAIT,
      // stream to browser inline
      'destination' => Pdf::DEST_BROWSER,
      // your html content input
      'content' => $content,
      // format content from your own css file if needed or use the
      // enhanced bootstrap css built by Krajee for mPDF formatting
      'cssFile' => '@frontend/web/css/kv-mpdf-bootstrap.css',
      // any css to be embedded if required
      'cssInline' => 'body{font-size:11px}',
      // set mPDF properties on the fly
      'options' => ['title' => 'Sticker'],
      // call mPDF methods on the fly
      'methods' => [
        'SetHeader'=>false,
        'SetFooter'=>false,
      ]
    ]);

    // return the pdf output as per the destination setting
    return $pdf->render();
  }

ตัวอย่างไฟล์ _sticker

<?php
$qr = 'https://programmerthailand.com';
?>
<barcode code="<?=$qr?>" type="QR" size="0.3" error="M" disableborder = "1"/>

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 10,404
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags mpdf qrcode
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง