ติดตั้งและใช้งาน reCaptcha ใน Yii Framework 2

wave
มานพ กองอุ่น 28 มี.ค. 2020 21:46:18 5,670

ในบทเรียนรู้นี้เรามาติดตั้งและใช้งาน reCaptcha ใน Yii Framework 2 กันนะครับ reCaptcha เป็นบริการหนึ่งของ Google ครับ ซึ่งให้บริการในการ Validate ตัวอักขระรูปภาพ เพื่อป้องกันการ Submit จาก Bot หรือ Script ต่างๆ โดยทำให้แน่ใจว่าถูก Submit ด้วยมนุษย์นั่นเอง

ก่อนอื่นเข้าไปสร้าง Key กันก่อนโดยเข้า https://www.google.com/recaptcha

กด Admin Console -> กดเครื่องหมาย + (สร้าง)

จากนั้นกด ปุ่ม ส่ง จะปรากฏ Key ลักษณะดังนี้

สำหรับการติดตั้งจะใช้ package 

himiklab/yii2-recaptcha-widget

โดยพิมพ์คำสั่งติดตั้งผ่าน Composer ดังนี้

composer require --prefer-dist "himiklab/yii2-recaptcha-widget" "*"

จากนั้นเพิ่ม reCaptcha ใน Component ของ Yii โดยแก้ไขไฟล์ config/web.php หรือ common/config/main.php แล้วเพิ่มคำสั่งในส่วน Component ดังนี้

'reCaptcha' => [
      'name' => 'reCaptcha',
      'class' => 'himiklab\yii2\recaptcha\ReCaptcha',
      'siteKey' => 'sitekey',
      'secret' => 'secret',
    ],

ขั้นตอนต่อไปให้ไปกำหนดใน Model ที่ต้องการให้ Validate

public function rules()
  {
    return [
      [['forum_category_id', 'name', 'description', 'thread_by', 'thread_tel', 'thread_contact'], 'required'],
      [['forum_category_id', 'status', 'created_at', 'updated_at'], 'integer'],
      [['description', 'thread_contact', 'remark'], 'string'],
      [['name'], 'string', 'max' => 300],
      [['thread_by'], 'string', 'max' => 100],
      [['thread_tel', 'thread_email'], 'string', 'max' => 45],
      ['reCaptcha', \himiklab\yii2\recaptcha\ReCaptchaValidator::className(), 'secret' => '6Le8w-QUAAsdgAF5232sdKaoDbjZjp1oTVvcgRD74'],
      [['forum_category_id'], 'exist', 'skipOnError' => true, 'targetClass' => ForumCategory::className(), 'targetAttribute' => ['forum_category_id' => 'id']],
    ];
  }

กำหนด attributeLabels()

'thread_contact' => 'ช่องทางการติดต่อกลับ',
      'remark' => 'หมายเหตุ',
      'reCaptcha' => '',

จากนั้นเพิ่ม reCaptcha ในฟอร์มกรอกข้อมูลลักษณะดังนี้


<?= $form->field($model, 'reCaptcha')->widget(\himiklab\yii2\recaptcha\ReCaptcha::className()) ?>

เมื่อเปิด Web Application จะปรากฏฟอร์มลักษณะดังนี้


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 5,670
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags reCaptcha Google
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง